Zajęcia z Nordic Walking dla wszystkich

Zapraszamy Państwa na aktywne zajęcia z kijkami w Gdańsku i Sopocie.

Zarówno szkolenia dla osób początkujących jak i zajęcia treningowe prowadzimy w systemie indywidualnych spotkań.
To Państwo wybierają dogodny dzień i godzinę spotkania wysyłając do nas zapytanie mailem szkola@akademiacarvingu.pl . My robimy wszystko aby dostosować się do zaproponowanych terminów.

Spotkania są płatne według poniższej tabeli.

Nasza szkoła nie organizuje zajęć cyklicznych, grupowych.

Zajęcia odbywają się niezależnie do pogody i można je odwołać tylko na dzień przed terminem.

W dniu zajęć nie ma możliwości odwołania uczestnictwa.

Na pierwsze zajęcia można zamówić wypożyczenie kijków, które są w cenie zajęć.

Na zajęcia spotykamy się przy wejściu „C” do Parku Regana. Skrzyżowanie ulic: Czarny Dwór/ Dąbrowszczaków i Obrońców Wybrzeża.

ilość osób

cena za 1h.

150 zł/os
80 zł/os
60 zł/os
50 zł/os
i więcej 40 zł/os

Wpłat należy dokonywać na konto:

BRE SA WBE ŁÓDŹ
AKADEMIA CARVINGU
15 1140 2004 0000 3202 3055 6191


Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności szkoły narciarskiej „Akademia Carvingu” w Gdańsku w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 poprzez doposażenie wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza technicznego, oraz przystosowanie firmy do obecnej sytuacji higieniczno – sanitarnej.” Planowane efekty to dywersyfikacja źródeł przychodu.

Wartość projektu: 133 335,33 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 116 864,83 zł

Copyright © 2022/23 Akademia Carvingu. All Rights Reserved | Adres: ul. Toruńska 18D/F, 80-747 Gdańsk | Telefon: 504 846 447 | e-mail: szkola@akademiacarvingu.pl |